Професионални счетоводни и ТРЗ Услуги

Счетоводна фирма Хели Баланс – ЕООД е създадена през 2012 година. Ние сме млад, но опитен екип, който се стреми максимално ефективно да удовлетворява потребностите на клиентите си.

През годините успяхме да адаптираме обслужването си според спецификата на различните индустрии и браншове и да изпълним индивидуалните изисквания на всеки от своите клиенти. Ето защо работим с много богато разнообразие от клиенти – в нашето клиентско портфолио присъстват представители от всички отрасли и индустрии.

Имаме опит в различни сфери на стопанския живот – ресторантьорство, производство, транспорт, външна и вътрешна търговия, консултантски услуги, туризъм, строителство, реклама, информационни услуги, свободни професии. Ние сме максимално гъвкави и подхождаме индивидуално към всеки клиент.

Предлагаме професионални счетоводни услуги, трз услуги, регистрации на фирми, данъчни и финансови консултации за нуждите на малкия и среден бизнес. Ние ще се погрижим с изключително голяма прецизност за Вашите счетоводни документи, тяхното структуриране и достигане на крайната цел на всяко едно счетоводно обслужване – изготвяне на Годишен Финансов отчет и Годишна декларация на фирмата.

Полезни връзки

Министерство на труда и социалната политика
Българска Народна Банка
Национална Агенция за Приходите
Национален Осигурителен Институт
Търговски Регистър – Агенция по Вписванията
Национален Статистически Институт
Комисия за Защита на Личните Данни