Счетоводни услуги от фирма Хели Баланс

Предлагаме професионални Счетоводни услуги, ТРЗ Услуги, Регистрации на фирми и Данъчни консултации за малкия и среден бизнес.

Какво предлагаме?

Предлагаме професионални Счетоводни услуги, ТРЗ Услуги, Регистрации на фирми и Данъчни консултации за малкия и среден бизнес.

Счетоводни услуги

Извършваме пълно счетоводно обслужване и еднократни счетоводни услуги. Пълното счетоводно обслужване се състои от три основни групи услуги: Счетоводство – осчетоводяване на всички фактури, пътни листове, заповеди за командировки, отчети от касовия апарат, банкови извлечения, изготвяне на вторични счетоводни регистри и оборотни ведомости, извършване на годишно счетоводно приключване.

Еднократните счетоводни услуги, които извършваме са подаване на Годишна данъчна декларация на физически лица, годишна отчетност за компании без дейност, счетоводни, данъчни и осигурителни консултации.

ТРЗ Услуги

ТРЗ Услуги, които извършваме са: назначване, преназначване и освобождаване на персонала, изчисляване на възнагражденията и хонирарите, изготвяне на фишовете и ведомостите за заплатите, сметките за изплатените суми.
Данъци и осигуровки – това е процесът на изчисляване, деклариране и заплащане на дължимите данъци и осигуровки в съответните срокове, както и консултациите, относно спазването на данъчно-осигурителното законодателство.

Регистрации на фирми

Повечето потребители изпитват трудност в избора на тип дружество, което да регистрират. Всяка структура има своите предимства и недостатъци. Най-важното е да помислите за данъците, които дължите на държавата и отговорността, която поемате пред вашите партньори. За момента ООД или ЕООД е предпочитаната форма за стартиране на малка до средна компания в България, особено след намаляване на изискването за началния капитал по време на регистрацията.

Разликата между ЕООД и ООД е в броя на хората, притежаващи част от капитала. При ЕООД собствеността на капитала е еднолична – един човек е вносител на капитала. За регистрация на ООД – учредителите трябва да са поне двама, но няма изискване да имат равни капиталови вложения.