Декларация за поверителност на Хели Баланс ЕООД

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до личните данни, които счетоводна фирма Хели Баланс ЕООД събира с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета си на дейност.

Чрез тази Декларация за поверителност Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви и за Вашите права, които имате относно събраните лични данни за Вас чрез нашият сайт. Ние оценяваме важността на вашата лична информация и се ангажираме да я обработваме отговорно и в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

При събирането и обработването на Вашите лични данни, Хели Баланс ЕООД се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

Кои сме ние?

При използване на уебсайт https://www.helibalans.com Вашите лични данни се обработват от Хели Баланс ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201861605, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, ул. “Луи Айер“, 114, e-mail адрес: office@helibalans.com

Какви данни събираме за Вас?

На нашия сайт https://www.helibalans.com чрез използване на уеб-форми (Запитване за цена за предлаганите от нас счетоводни услуги и Контактна форма за обратна връзка) ние можем да събираме следната информация за Вас:

Уеб-форма “Запитване за цена”:

 • Име на фирмата
 • E-mail
 • Правна форма
 • Основна дейност
 • Регистрация по ДДС
 • Брой осигурени лица
 • Брой фактури /покупка и продажба/ месечно
 • Брой банкови сметки
 • Брой касови апарати
 • Брой търговски обекти
 • Допълнителни счетоводни услуги

Данните събрани чрез уеб-формата “Запитване за цена” ще бъдат използвани само и единствено за изготвяне на индивидуална ценова оферта във връзка с вашето запитване.

Уеб-форма “Контактна форма за обратна връзка”:

 • Име
 • E-mail адрес

Данните събрани чрез Уеб-формата “Контактна форма” ще бъдат използвани само и единствено за осъществяване на обратна връзка с вас.

Моля, имайте предвид, че при определени обстоятелства личната информация може да подлежи на разкриване пред държавни агенции вследствие на съдебно производство, съдебна заповед или съдебен процес. Също така можем да споделим личната ви информация, за да защитим правата или имуществото на Хели Баланс ЕООД.

Вашите права

Вие имате право:

 • на достъп до личните ви данни, обработвани от Хели Баланс ЕООД
 • да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните ви данни, когато има законни основания за това
 • на подаване на жалба – в случай, че считате, че нашата обработка на личната Ви информация не отговаря на приложимите закони за защита на данните, може да подадете жалба до компетентния орган за защита на данните:
  Комисия за зашита на личните данни
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  E-mail: kzld@cpdp.bg
  Web-сайт: https://www.cpdp.bg/

Ако искате да упражните правото си на достъп до вашите лични данни или да ги коригирате, моля, свържете се с нас на адрес: office@helibalans.com

Период на съхраняване на данните

Ние няма да съхраняваме личната информация по-дълго, отколкото е необходимо, за да изпълним целите, за които се обработва, включително сигурността на обработката, да отговаря на законовите и регулаторни задължения (например одит, счетоводни и законови условия за съхраняване), за обработка на спорове, както и за установяването, упражняването или защитата на правни искове в страните, в които извършваме дейност. Ако искате Вашите лични данни изпратени чрез уеб-формите на сайта https://www.helibalans.com да бъдат заличени, моля изпратете писмено искане на e-mail: office@helibalans.com.

Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси, свързани с тази Декларация за поверителност или искате Вашите лични данни да бъдат заличени, моля, свържете се с нас на e-mail адрес: office@helibalans.com.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме Декларацията си за поверителност.