Промени във връзка с декларирането и отчитането на ДДС, влизащи в сила от 01.01.2021 г.