Архив September 11, 2020

НАП ще информира клиентите си и през почивните дни за неплатени публични задължения задължения

НАП уведомява своите клиенти, че и през почивните дни – 12 и 13 септември, ще изпраща електронни съобщения за нововъзникнали неплатени публични задължения. Електронни писма ще получат лицата, които не са заплатили публичните си задължения в сроковете за доброволно изпълнение.

Източник: НАП