Архив August 28, 2020

Промяна от 1 септември 2020 г. на стандартната ставка по ДДС в Ирландия

Считано от 1 септември 2020 г. в Ирландия стандартната ставка по ДДС се намалява от 23% на 21% за период от шест месеца.

Информация за намалението на ставката по ДДС е публикувана на уебсайта на ирландската приходна администрация:

https://www.revenue.ie/en/corporate/communications/stimulus/reduction-in-the-standard-rate-of-vat.aspx

Вижте още в: Съобщения от ДЧ на ЕС.

Източник: НАП

Министерството на финансите подготвя промени за отмяна на СУПТО

Министерството на финансите съобщи, че връзка с обществения отзвук, възникнал в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез СУПТО и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията от COVID-19, която постави редица предизвикателства пред икономическите оператори, към настоящия момент се подготвят промени в ЗДДС за отмяна на изискванията за СУПТО.

След влизането в сила на промените в ЗДДС, Министерството на финансите има готовност да приведе Наредба Н-18, в съответствие с него и да отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО, се казва още в съобщението.